• Kar ve buz eritme sistemleri, kışın yürüme yollarında insanlar için; rampa, köprü gibi yerlerde araçlar için ve çatı, saçak ile yağmur borularında binalar için güvenli bir ortam sağlamaktadır.
 • Asfalt, beton ve seramik gibi birçok yüzey kaplama malzemesiyle birlikte uygulanabilmektedir. Ayrıca, sistem çeşitli tipteki çatı, saçak ve yağmur iniş borularından buz ve kar temizleyebilir.
 • Tam otomatik çalışmaktadır. Kar ve buz eritme için meydana gelen gereksinim otomatik olarak algılanır ve böylelikle sistem harekete geçer.
 • Geliştirilmiş ısı/nem duyar elemanına sahip olan kontrol cihazları, en az enerji sarfiyatı ile en uygun sonuçları sağlamaktadır.
 • Kar ve buz eritme sistemi sayesinde, korunan alanlara tuz dökme veya kar küreme şeklinde herhangi bir müdahale gerekmemektedir.
 • Zemin Uygulamaları

  Bina girişlerinde, rampalarda ve viyadüklerde oluşan kar yığılması veya buzlanma yayaların ve araçların güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Özellikle okul, alışveriş merkezi, otel gibi yapıların girişlerine uygulanacak olan Isıl İzleme (HT) yöntemiyle istenmeyen durumların oluşumuna engel olunabilir. Isıtma kablolarının zemin uygulamalarının yaygın olarak kullanıldığı yerler; bina çevre yolları, otoparklar, kaldırımlar, dış basamaklar, yükleme platformları, köprü ve rampalardır.

  Çatı Uygulamaları

  Çatılarda biriken karın güneşten dolayı erimesiyle oluk ve drenaj hatlarına yönelen sular, soğuk havanın etkisiyle donarak boru hatlarının tıkanmasına sebep olabilir. Olukların tıkanması çatıdan gelen suların bina içine yayılmasına sebep olacak, bu durum çoğu zaman ciddi hasarlara yol açacaktır. Isıtma kablolarının çatı üzerine, saçak kenarlarına veya oluklara yerleştirilmesiyle donmalara engel olunabilir. Bazı uygulamalarda ise buzun eritilerek drenaj hattına verilmesi sağlanabilir.

  Isıtma sistemleri, ısıtıcı kablo veya şiltelerin döşemeye monte edilmesiyle; endüstriyel odalar, spor salonları, konferans salonları gibi her türlü galeri ve büyük salonların ısıtılmasını sağlar. Bu sistemler beton, seramik ve ahşap yüzeylere uygulanabilir. Isıtma kablolarının arasına yerleştirilen sensörlerin verdiği bilgi ile çalışan termostatlar; zemin sıcaklığını sınırlama özelliği sayesinde, döşeme malzemesini yüksek sıcaklıktan zarar görmesini engeller.

  - Beton Döşemelerde Isıtma

  - Ahşap Döşemelerde Isıtma

  - Hamam ve Sauna Isıtması

  - Camii ve İbadethane Isıtması

  - Ayna Arkası Isıtma (Buğu Giderici Sistem)

  Soğuk havalarda su veya kimyasal akışkan içeren boru tesisatlarının donmaya karşı korunması gerekir. Bu amaçla yapılan ısı yalıtımı kendi başına donmayı engelleyemez. Böylesine bir tesiste düşük güçlü bir ısıl izleme (HT) sistemi kurulması en uygun ve verimli çözümü getirecektir.

  Isıtma kabloları, toprak altı veya toprak üstü boru sistemlerinde kullanılabilmektedir. Toprak altı sistemlerde ısıtma kablosu boru üzerine yerleştirilerek alüminyum bantlarla sabitlenmeli, bu sayede kablo ile boru arasında iyi bir temas sağlanmalıdır. Boru sisteminin üzeri toprak ile kapatıldıktan sonra elektrikli ısıtma kabloları için uyarı levhaları yerleştirilmelidir. Toprak üstü sistemlerde ise ortam sıcaklığının nispeten daha değişken bir seyir izlemesi dolayısıyla, borulara iyi bir ısı yalıtımı uygulanması gerekir. Bu sistemler rafinerilerde, termik santrallere yakıt taşıyan boru hatlarında, ham petrol depolama ve pompalama tesislerinde görülür.

  Günümüzde binaların birçoğunda her an istenilen sıcaklıkta kullanma suyunun bulunması normal bir ihtiyaç haline gelmiştir. Kullanılan sıcak su, merkezi veya bağımsız su ısıtıcılarından temin edilmektedir. Herhangi bir noktada sıcak suyun kullanılması durumunda sıcak su sistem dışına çıkar ve boru içindeki sıcaklık ortam sıcaklığına doğru düşmeye başlar. Sistemden çıkan sıcak suyun yerine gelen soğuk suyun hızla ısınarak istenen sıcaklıklara gelmesi istenir. Sıcak su tüketim noktasında su harcaması olmadığında ise, borudaki hareketsiz su ortama ısı vererek soğur. Isı kayıplarını önlemek ve sistemdeki suyun sıcaklığını sabit tutmak için Isıl İzleme (HT) yöntemi uygulanmalıdır. Boru hattına döşenen ısıtıcı kablolar ile ısıtma işleminin maliyeti azaltılarak kullanıcıya kesintisiz sıcak su sağlanmış olur.

  Sistemde sirkülasyon devresi olmadığından, hem boru miktarı hem de yalıtım yarı yarıya azalmıştır. Dolayısıyla bakım maliyeti de önemli oranda azalmış olur. Genelde 50°C ile 55° C arasında çalışan bu sistemlerde devrenin kontrolü devre kesiciler ile sağlanır. İstenilen durumlarda, binanın çeşitli bölgelerinde farklı sıcaklıkta su denetimi yapılabilir. Bu sistemde işletme maliyeti resirkülasyonlu uygulamalara göre %25-30 daha düşüktür.

  Hotwatt - Kullanım suyu için

  Resirkülasyonlu sistemlere alternatif olan, kullanım suyu sıcaklığını sabit tutma sistemleri yüksek katlı otel, hastane, apartman ve okullarda kullanılmaktadır. Günümüzde sıcak su sistemleri konfor için olduğu kadar, işletme ve enerji giderlerinin düşürülmesi açısından da dikkate alınmalıdır. Binanın her alanında su sıcaklığı doğru değerinde tutulup, aynı zamanda enerji tasarrufu da yapılmalıdır. Bu sistemler sayesinde dönüş suyu borusuna ihtiyaç kalmayacaktır. Sıcak su borusu üzerine monte edilen ısıtma kablosu, boru sıcaklığını sürekli kontrol ederek gerekli enerjiyi vermek suretiyle su sıcaklığını sabit tutacaktır. Bunu yaparken akıllı sistemler kullanılarak enerji tasarrufu yapılacaktır. Dönüş borusu ortadan kalktığı için balans vanaları, pompalar, boru askı donanımı, yalıtımı, yalıtım kaplaması gibi tesisat elemanlarının işçilik ve malzeme maliyetleri ortadan kalkacak, ilk yatırım masrafları düşecektir. Isıl İzleme (HT) yapılması halinde boruların yoğun olarak geçtiği tesisat şaftlarında da rahatlama yaşanacaktır. HotWatt sisteminin en önemli avantajlarından biri de kullanım suyu israfını önlemesi ve Legionella riskinin azaltılmasıdır.

  TANK VE DEPOLAMA SİSTEMLERİNİN ISITILMASI

  Bu tür tank ve depolara uygulanan sistemlerin tasarımını, üzerlerinde bulunan yalıtkan kalınlığı ve ortam sıcaklığı belirler. Tank yüzeylerinde, pompa, flanş ve vana gibi çeşitli bağlantı noktalarında meydana gelen ısı kaybı hesaplanarak, tank boyutlarına göre kablo seçimi yapılır. Isıl İzleme (HT) kabloları tank yüzeylerine eşit olarak dağıtılmalı, bunun mümkün olmadığı durumlarda tankın alt yüzeyine konumlandırılmalıdır.

  YAKIT TANKLARININ ISITILMASI

  Binalarda bulunan merkezi ısıtma sistemlerinin yakıt tankları, binanın ısıtılmayan bölümlerine veya bazı durumlarda açık havaya yerleştirilebilirler. Bu gibi durumlarda yalıtıma rağmen, kış aylarında sıcaklığın belli bir değerin altına düşmesi nedeniyle depo içerisindeki yakıt katılaşmakta ve hatların tıkanmasına neden olup pompaların çalışmasına engel olmaktadır. Isıl izleme (HT) yöntemiyle bu depolama tanklarının ve bağlantı borularının sorunsuz, yüksek performans ile güvenli bir şekilde çalışması sağlanmıştır.

  Soğuk hava deposu koruyucu

  Soğuk hava deposundaki zemin yapısının ısıtılması, soğuk hava depolarındaki veya buz pisti stadyumlarındaki zemin şartlarından dolayı yapının yıkılmasını engellemek için gereklidir. Sıcaklığın sürekli –20 ve –30°C (veya daha düşük) arasında seyrettiği soğuk hava depolarında soğuk, zemin iyi yalıtımlı olsa bile yine de çevreyle etkileşimde olacaktır ve soğuk hava deposunun temeline nüfuz edecektir. Soğuk hava depoları konstrüksiyonunun korunması için zemine, yapının temelindeki yalıtımın altına veya kapı çerçevesi içerisine elektrikli ısıtma kabloları kurulmalıdır.

  BETON İYİLEŞTİRME

  Elektrikli ısıtma sistemleri, sıfır derecenin altındaki sıcaklıklarda inşaat faaliyetinin devam edebilmesi için, beton iyileştirme işlemi gerektiren tüm projelerde kullanılabilir. Sıcaklığın -10°C ve üzeri olduğu durumda gerekli kapasite 400 W/m3’tür. –10°C’nin altındaki sıcaklıklarda yapının üzeri örtülmelidir. Kapasite hiçbir zaman 400 W/m3 değerinin üzerine çıkarılmamalıdır. Aksi takdirde normal iyileştirme süreci hızlandırılarak betona zarar verilmiş olur. Dış ortam sıcaklığına bağlı olarak, sistem bir hafta boyunca yaklaşık 1-2°C mertebesinde tutulduktan sonra, kapasite yavaş yavaş düşürülebilir.

  ANTENLER

  Isıtma sistemleri, buz kütlelerinin oluştuğu uydu antenleri ve direklere de uygulanabilir. Uygulamada genellikle 17-20 W/m kapasiteli ısıtma kabloları kullanılır. Amaç donma noktasında buz oluşumunu önlemek olduğundan, kurulu güç 200-300 W/m2 mertebesindedir. Metrekare başına kapasite, buzdan korunacak olan yapının özelliğine bağlı olduğundan genelleme yapmak zordur. Alüminyum bantla veya ekipmanın etrafına sarılarak uygulanabilir. C-C aralığı 5-10 m arasındadır.

  HAYVAN BARINAKLARININ ISITILMASI

  Hayvanların büyüme sürecinin hızlanması için ortam sıcaklığının uygun değerlerde olması oldukça önemlidir. Yeni doğmuş buzağılar ilk iki gün boyunca 30°C sıcaklıkta bulunmalı, daha sonraki 4 hafta boyunca sıcaklık değeri 18°C’ye kadar düşürülmelidir. Bu ortamın sağlanabilmesi için elektrikli ısıtma kablolarıyla döşemeden ısıtma yöntemi kullanılabilir. Tüm binayı ısıtmak yerine eşit dağılımlı bir yerden ısıtma sistemi uygulaması enerji harcamalarını düşürecektir. Ayrıca bu sistemle daha temiz ve kuru bir ortam oluşturularak hayvanların davranışlarının iyi yönde gelişmesi sağlanacaktır. Hayvan dışkılarının daha hızlı kuruması temizliği kolaylaştırır.

  TOHUM DİPLERİNİN ISITILMASI

  Seralarda her türlü sebze ve meyvenin hızlı büyümesi ve çabuk üremesi için toprağın bahar başından itibaren ısıtılması yararlı olmaktadır. Bu şekilde sadece tropik bölgelerde yetişen bitkilerin de üretilmesi sağlanabilir. Seralarda ısıtmanın en önemli avantajı ise hasat süresinin uzamasıdır. En uygun toprak sıcaklığı bitki tipine ve bitki yaşına bağlıdır. Seralarda tipik toprak sıcaklıkları 15-20°C arasında olup, tohum diplerinde sıcaklık 30°C’dir.

  ÇİM ALANLARIN ISITILMASI

  Futbol ve golf sahalarına yapılan ısıtma kablosu montajı ile toprak ısıtılıp, çimin baharda erkenden büyümesi sağlanır. Böylelikle sezon, başlangıcından 2 ay önceye çekilebilir. Ayrıca, köklerin ısıtılmasıyla çimlerin büyüme dönemi uzatılarak ve sonbahar sezonu süresi de uzatılabilir.

  DEMİRYOLLARININ ISITILMASI

  Günümüzde tramvay, monoray, tren gibi raylı sistemlerin kullanımı oldukça artmıştır. Özellikle kış aylarında ray ve ray makaslarının kar ve / veya buzla kaplı olması muhtemel kazaları doğurabilir. Bu noktada raylarda don koruması oldukça önem arz etmektedir. Raylı sistemlerin kış şartlarında sorunsuz çalışabilmesi için ısı izleme (HT) sistemi tavsiye edilir. Özel tasarım ve ürün gerektirir.

  Ürünlerimize göz atmak için tıklayın

  BİZİ TAKİP EDİN

  En son gelişmelerden siz haberdar olun